O NÁS |
Hycoprojekt, a.s. bol založený v roku 1996 ako nezá-
vislá inžinierska spolocnost.
Firma zacínala ako spolocnost vyše 100 skúsených pracovníkov zaoberajúcich sa poskytovaním konzultacno-inžinierskych služieb. Vdaka ich skúsenostiam sa spolocnost vyvinula v podnik poskytujúci kompletný rozsah inžinierskych služieb so všetkými súvisiacimi oblastami.
Skúsenosti a schopnosti všetkých spolupracujúcich expertov zabezpecujú, že ponúknuté riešenia sú optimalizované technicky, ekologicky a ekonomicky.
Další rozvoj spolocnosti bude založený na pokracujúcej schopnosti ponúknut realistické riešenia svojím partnerom a klientom.

Adresa/Address:
HYCOPROJEKT, a.s.
PREŠOVSKÁ 55
82102 BRATISLAVA
SR/SLOVAK REPUBLIC

Tel.+421 911 432 471

© Hycoprojekt, a.s. Všetky práva vyhradené.
Created by Mike [www.256.sk].
ABOUT US
Hycoprojekt, a.s. was founded in 1996 as an independent engineering company.
The company began as a partnership of more than 100 experienced professionals dedicated to providing consulting engineering services. Through experience of the engineers it has developed into one of the companies that can offer a full range of engineering services, including all associated disciplines.
Competence of the cooperating experts ensures that the solutions are optimized technically, ecologically and economically.
The future growth of the company will be built on continuing ability to provide realistic solutions to all clients.